FAQ KUGARUKugaru – platforma rozliczeniowa pracy zdalnej dla Freelancerów i Zleceniodawców

 

Dzięki naszej Platformie z łatwością rozliczysz się z każdym Zleceniodawcą. W dowolnym czasie i z dowolnej lokalizacji. Całkowicie legalnie. Bez zbędnych formalności oraz konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Jako freelancer nie musisz niczego rejestrować ani zgłaszać do odpowiednich urzędów. Kugaru zrobi to za Ciebie! Wystawimy fakturę VAT Twoim Zleceniodawcom, a z Tobą rozliczymy się w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. Wynagrodzenie za zrealizowaną pracę otrzymasz w ciągu 24h!

 

Kugaru – z nami rozliczysz każdy projekt. Bez firmy i formalności!Czy to jest legalne?

 

Tak. Kugaru działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowym, pełniąc rolę internetowej platformy do rozliczania pracy zdalnej. Formalnie występujemy jako pośrednik łączący Freelancera ze Zleceniodawcą. Wystawiamy faktury VAT klientom Freelancera, a z nim samym zawieramy umowę o dzieło lub zlecenie, stając się de facto podmiotem, który kupuje od Freelancera pracę, a następnie odsprzedaje ją właściwemu Zleceniodawcy.

 

Skąd mam wiedzieć, że działając w ramach Kugaru, robię to legalnie? Chcę, aby każda wpłata czy wynagrodzenie uzyskane za pośrednictwem Serwisu były należycie udokumentowane.

W celu udokumentowania wynagrodzenia, jakie uzyskałeś w ramach Kugaru za wykonane prace prześlemy Ci PIT 11. Otrzymasz go drogą elektroniczną maksymalnie do 28 lutego roku następnego.

 

PIT 11 uwzględnia 

 • wszystkie umowy o wartości powyżej 200 zł brutto 
 • wszystkie umowy poniżej 200 zł brutto, w ramach których doszło do przekazania praw autorskich

 

Wystawienia faktur

Jak mogę wystawić fakturę w Kugaru? 

Fakturę w Kugaru możesz wystawić w dwóch sytuacjach:

 1. Gdy masz już gotową i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę pracę i chcesz tylko odebrać wynagrodzenie. Przykład: ukończyłeś/aś pracę, którą zlecił Ci Klient. Umowa między Tobą a Twoim Zleceniodawcą została zawarta poza portalem Kugaru. Klient zaakceptował Twoje dzieło i chce wypłacić Ci wynagrodzenie na podstawie przesłanej faktury VAT. Jako Freelancer nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie możesz wystawić faktury, dlatego wybierasz w Kugaru opcję “mam gotową pracę” i załączasz wykonane dzieło. Kugaru wystawi fakturę Twojemu Klientowi. Po jej opłaceniu otrzymasz od nas wynagrodzenie i umowę o dzieło lub zlecenie.
 2. Gdy dopiero przystępujesz do pracy nad zleceniem i chcesz zabezpieczyć swoje interesy. Przykład: Otrzymałeś zlecenie na wykonanie określonej pracy, ale potrzebujesz gwarancji, że po jej ukończeniu otrzymasz wynagrodzenie. W tym przypadku wybierasz opcję “chcę rozliczyć przyszłe zlecenie” lub zaznacz pole SAFE w formularzu zgłoszeniowym przewidzianym do zainicjowania procesu rozliczeniowego. Kugaru prześle Twojemu Zleceniodawcy umowę i fakturę pro forma. Po jej opłaceniu pieniądze za Twoją pracę trafią do Kugaru. Otrzymasz je, gdy ukończysz i dostarczysz dzieło.   

 

Czy na fakturze VAT wystawionej przez Kugaru Zleceniodawcy widnieją moje dane?

Twój Klient zawsze dostaje fakturę VAT z danymi Kugaru sp. z o.o. Na fakturze, którą wystawiamy Zleceniodawcy mogą jednak znajdować się dane jednoznacznie identyfikujące Freelancera przed jego klientami. Mogą to być informacje zawierające jego imię i nazwisko, e-mail, link do strony internetowej czy logo. Rozliczenie w Kugaru a działalność gospodarcza

 

Nie prowadzę działalności gospodarczej. Umowę ze Zleceniodawcą zawarłem poza Kugaru. Czy mimo to mogę wystawić mu fakturę?

Tak. Jako Freelancer możesz rozliczyć za pośrednictwem Kugaru umowę o dzieło, którą zawarłeś/aś ze Zleceniodawcą poza naszym portalem.

Dodaj wtedy w  umowie ze Zleceniodawcą następujący zapis:

Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.Prowadzę działalność gospodarczą. Umowę ze Zleceniodawcą zawarłem poza Kugaru. Czy mimo to mogę wystawić mu fakturę?

Tak. Jeśli chcesz wystawić fakturę za pośrednictwem Kugaru, ale umowę o dzieło ze Zleceniodawcą zawarłeś w ramach własnej działalności gospodarczej, jesteś zobligowany do jej zerwania. 

W  umowie ze Zleceniodawcą dodaj następujący zapis:

Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

 

Czy zaznaczać w umowie, że rozliczenie odbywa się za pośrednictwem Kugaru?

Tak. 

Dodaj w umowie następujący zapis:

Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

 

Jestem freelancerem, który prowadzi własną firmę. Czy mogę rozliczać się ze swoimi klientami przez Kugaru?

Tak. Możesz rozliczać się za pośrednictwem Kugaru jako freelancer-przedsiębiorca. W tym celu wprowadź w formularzu zgłoszeniowym w polu UWAGI informację: prowadzę lub reprezentuję firmę.

Po tym, jak wystawimy fakturę VAT Twojemu Zleceniodawcy, poprosimy Cię o wygenerowanie dla Kugaru faktury lub rachunku. Na tej podstawie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenie za zrealizowaną pracę. 

 

Jestem freelancerem-przedsiębiorcą, ale chciałbym rozliczać się za pośrednictwem Kugaru jako osoba fizyczna

Jako osoba fizyczna możesz rozliczać za pośrednictwem Kugaru tylko te prace, które nie widnieją w PKD Twojej firmy. Dotyczy to także sytuacji, gdy zawiesiłeś/aś działalność gospodarczą. Tutaj również kluczową rolę odgrywa informacja zawarta w PKD. To ona decyduje, czy będziesz mógł rozliczyć się z nami jako freelancer. 

Jeśli PKD pokrywa się z tematyką pracy, którą chcesz rozliczyć, musisz to zrobić jako firma, nie osoba fizyczna!

 

Klient i Freelancer z zagranicy

Czy za pośrednictwem Kugaru mogę wystawiać faktury i rozliczać się z klientami zagranicznymi?

Tak. W takim przypadku Kugaru wystawi Twojemu Klientowi fakturę z zerową stawką VAT, dzięki czemu będzie on mógł zapłacić podatek w swoim kraju.  

 

Jestem Freelancerem z zagranicy. Czy za pośrednictwem Kugaru mogę wystawiać faktury i rozliczać się z klientami z Polski?

Tak. Otrzymasz od nas umowę o dzieło, a Twój klient fakturę VAT. Prześlemy Ci również drogą mailową komunikat przypominający o konieczności zapłacenia podatku w Twoim kraju.

 

Zleceniodawca jako osoba fizyczna

Moim Zleceniodawcą jest osoba fizyczna. Czy Kugaru wystawi jej fakturę VAT za zrealizowane przeze mnie zlecenie?

Tak. W Kugaru istnieje możliwość rozliczania prac wykonywanych na rzecz osób fizycznych. Aby prawidłowo wystawić fakturę osobie fizycznej będziemy potrzebowali od Ciebie następujących danych:

 • imię i nazwisko Klienta
 • adres zamieszkania Klienta
 • jego e-mail

Powyższe dane możesz wprowadzić do formularza zgłoszeniowego w rubryce UWAGI.Rejestracja konta/logowanie

Czy w Kugaru wymagane jest zarejestrowanie konta Użytkownika?

Nie. Kugaru jest jedyną tego rodzaju platformą, która nie wymaga rejestracji czy logowania do własnego konta, aby poprawnie rozliczyć zlecenie. Cały proces rozliczeniowy odbywa się drogą mailową w oparciu o przesłane przez nas komunikaty i powiadomienia.Dane niezbędne do zawarcia z Kugaru umowy i przelewu wynagrodzenia

 

W jaki sposób mam przekazać dane do rozliczenia, skoro nie wymagacie rejestracji/logowania?

W drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej “dane uzupełniające do umowy o dzieło/zlecenia” zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przekazaniem nam:

 • PESEL
 • adresu zamieszkania
 • urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz
 • nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelane wynagrodzenie
 • ewentualnie raportu godzinowego pracy (dla umowy-zlecenia) i/oraz obustronnego skanu legitymacji studenckiej, jeśli jesteś studentem poniżej 26 r.ż.

 

Jest to jednorazowa prośba z naszej strony. Przy kolejnych rozliczeniach Twoje dane będą automatycznie generowane przez nas system kadrowo-księgowy.Wgrywanie załącznika z pracą

Czy zawsze muszę wgrywać/załączać wykonaną przez siebie pracę?

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam potrzebny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło. Bez dowodu w postaci wykonanej pracy nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o dzieło i wypłacić Ci wynagrodzenia. 

 

Mój Zleceniodawca już otrzymał ode mnie gotową pracę. Czy mimo to muszę ją wgrywać w Kugaru?

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam niezbędny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło. 

 

Nie mogę wgrać pliku z fragmentem pracy. Co wtedy?

Jeśli nie udało Ci się z różnych powodów wgrać pliku z dziełem, prześlij go nam na office@kugaru.com. Kugaru zawsze upomni się o plik z pracą 🙂Wynagrodzenie

 

Czy jako Freelancer muszę posiadać konto bankowe, aby otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę?

Nie. Freelancer nie musi posiadać konta bankowego. Kugaru współpracuje z takimi operatorami płatności jak Visa czy Revolut, dzięki czemu Twoja wpłata może być dokonana na kartę.

 

Jakie wynagrodzenie otrzymam za wykonaną pracę? Kto mi je wypłaci? Kugaru czy Zleceniodawca?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłaci Ci Kugaru. W przypadku umów o dzieło i umowy zlecenia będzie to kwota netto.Zawarłem/am umowę ze Zleceniodawcą poza portalem Kugaru. Wgrałem pracę do Serwisu. Mimo to Zleceniodawca nie opłacił proformy. Czy Kugaru wypłaci mi wynagrodzenie?

 

Kugaru nie jest stroną umów zawieranych poza portalem, dlatego nie wypłaci Ci wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca odmówi uiszczenia kwoty widniejącej na proformie. Powyższa sytuacja dotyczy opcji: mam gotową pracę.

Jeśli wybrałeś/aś opcję rozlicz przyszłe zlecenie, wówczas automatycznie podpisujesz umowę z Kugaru (umowa zostaje zawarta w ramach portalu). W takiej sytuacji nie przystępujesz do realizacji zlecenia zanim Twój Klient nie opłaci proformy. Dzięki temu masz gwarancję otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło. Po opłaceniu proformy przez Zleceniodawcę pieniądze za Twoją pracę trafiają na konto Kugaru. Otrzymasz je, gdy Zleceniodawca zaakceptuje Twoje dzieło.
Odprowadzanie podatków, zgłoszenia do ZUS

Czy po otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane zlecenie muszę odprowadzać podatek PIT lub zgłaszać ten fakt do ZUS?

Nie. Współpracując z nami jako Freelancer działasz jako podwykonawca w oparciu o umowę o dzieło, dlatego nie musisz dokonywać żadnych formalności. To Kugaru odprowadza za Ciebie podatek na zaliczkę PIT i odpowiada za zgłoszenie informacji o zawarciu umowy o dzieło do ZUS. Wyślemy Ci również PIT 11.

  

Czy po wykonaniu pracy otrzymam od Kugaru PIT 11?

Tak. W ramach Kugaru zawsze działasz na podstawie umowy o dzieło, dzięki czemu jesteś zwolniony z dokonywania jakichkolwiek formalności. To my, odprowadzamy za Ciebie podatki i wyślemy Ci PIT 11.

 

Kiedy otrzymam PIT 11 od Kugaru?

Po każdym zakończonym roku kalendarzowym, w którym korzystałeś z platformy Kugaru, otrzymasz od nas PIT 11.

Prześlemy Ci go drogą elektroniczną maksymalnie do 28 lutego roku następnego. 

 

Kiedy nie otrzymam od Was PIT 11?

 1. Nie wyślemy Ci PIT 11, w sytuacji gdy rozliczałeś/aś u nas wyłącznie umowy (zlecenie/o dzieło) poniżej 200 zł brutto, w ramach których NIE doszło do przekazania praw autorskich.
 2. PIT 11 nie otrzymasz od nas, w sytuacji gdy nie zrealizowałeś/aś żadnego zlecenia w ramach Kugaru  i nie otrzymałeś/aś za nie wynagrodzenia.Otrzymałem/am od Kugaru PIT 11 zawierający wszystkie zawarte przeze mnie umowy w ramach platformy. Co dalej?

Uwzględnij PIT 11 w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Musisz zrobić to osobiście. Jest to obowiązkowe!

 

Progi podatkowe dla Freelancera

Progi podatkowe. Freelancerze, to ważne!

 

Freelancera, którego dochody nie przekroczyły I progu podatkowego obowiązuje 12% stawka PIT. 

Freelancera, który przekroczył I próg podatkowy, obowiązuje 32% stawka PIT.

 

Kugaru zwyczajowo odprowadza od Twoich umów podatek w wysokości 12%. Jeśli w ciągu roku przekroczyć I próg podatkowy poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na office@kugaru.com. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy odprowadzać od Twoich umów 12% podatek zamiast 32%. Różnicę w wysokości należnego podatku będziesz musiał/a dopłacić do Urzędu Skarbowego podczas składania rocznej deklaracji podatkowej. 
Wprowadzanie zmian na fakturze

Chcę zmienić wartość zlecenia na fakturze pro forma

Zmiana wartości zlecenia na pro formie musi zostać potwierdzona przez Freelancera lub Zleceniodawcę. W tym celu Freelancer lub Zleceniodawca powinni poinformować o tym Kugaru w osobnej wiadomości przesłanej na office@kugaru.com, uzupełnionej o nową kwotę zlecenia. 

 

Powiatowy Urząd Pracy

Jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy. Czy mimo to mogę rozliczać się w Kugaru?

Nie. Jeśli jesteś zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna nie możesz rozliczać się w Kugaru, ponieważ zawarcie z nami umowy o dzieło/zlecenia wiązałoby się z automatyczną utratą prawa do pobierania świadczeń. Po podjęciu zatrudnienia osoba bezrobotna zobowiązana jest do zawiadomienia urzędu pracy w ciągu 7 dni. Na czas wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło bezrobotny zostaje wyrejestrowany z urzędu. Dopiero po zakończeniu umowy może się ponownie zarejestrować, jeśli nie znajdzie innego zatrudnienia.