Najczęściej zadawane pytania

Wystawienia faktur

Jak mogę wystawić fakturę w Kugaru?

Fakturę w Kugaru możesz wystawić w dwóch sytuacjach:

  1. Gdy masz już gotową i zaakceptowaną przez Zleceniodawcę pracę i chcesz tylko odebrać wynagrodzenie. Przykład: ukończyłeś pracę, którą zlecił Ci Klient. Umowa między Tobą a Twoim Zleceniodawcą została zawarta poza portalem Kugaru. Klient zaakceptował Twoje dzieło i chce wypłacić Ci wynagrodzenie na podstawie przesłanej faktury VAT. Jako Freelancer nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie możesz wystawić faktury, dlatego wybierasz w Kugaru opcję “mam gotową pracę” i załączasz wykonane dzieło. Kugaru wystawi fakturę Twojemu Klientowi. Po jej opłaceniu otrzymasz od nas wynagrodzenie i umowę o dzieło.
  2. Gdy dopiero przystępujesz do pracy nad zleceniem i chcesz zabezpieczyć swoje interesy. Przykład: Otrzymałeś zlecenie na wykonanie określonej pracy, ale potrzebujesz gwarancji, że po jej ukończeniu otrzymasz wynagrodzenie. W tym przypadku wybierasz opcję “chcę rozliczyć przyszłe zlecenie”. Kugaru prześle Twojemu Zleceniodawcy umowę i fakturę pro forma. Po jej opłaceniu pieniądze za Twoją pracę trafią do Kugaru. Otrzymasz je, gdy ukończysz dzieło.

Czy na fakturze VAT wystawionej przez Kugaru Zleceniodawcy widnieją moje dane?

Twój Klient zawsze dostaje fakturę VAT z danymi Kugaru sp. z o.o. Na fakturze, którą wystawiamy Zleceniodawcy mogą jednak znajdować się dane jednoznacznie identyfikujące Freelancera przed jego klientami. Mogą to być informacje zawierające jego imię i nazwisko, link do strony internetowej czy logo.

Nie prowadzę działalności gospodarczej. Umowę ze Zleceniodawcą zawarłem poza Kugaru. Czy mimo to mogę wystawić mu fakturę?

Tak. Jako Freelancer możesz rozliczyć za pośrednictwem Kugaru umowę o dzieło, którą zawarłeś ze Zleceniodawcą poza naszym portalem.
Dodaj wtedy w umowie ze Zleceniodawcą następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Prowadzę działalność gospodarczą. Umowę ze Zleceniodawcą zawarłem poza Kugaru. Czy mimo to mogę wystawić mu fakturę?

Tak. Jeśli chcesz wystawić fakturę za pośrednictwem Kugaru, ale umowę o dzieło ze Zleceniodawcą zawarłeś w ramach własnej działalności gospodarczej, jesteś zobligowany do jej zerwania.
W umowie ze Zleceniodawcą dodaj następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Czy zaznaczać w umowie, że rozliczenie odbywa się za pośrednictwem Kugaru?

Tak.
Dodaj w umowie następujący zapis:
Rozliczenie odbywa się za pośrednictwem platformy Kugaru.

Jestem freelancerem, który prowadzi własną firmę. Czy mogę rozliczać się ze swoimi klientami przez Kugaru?

Tak. Możesz rozliczać się za pośrednictwem Kugaru jako freelancer-przedsiębiorca. W tym celu zaznacz lub zmień status swojego profilu z Osoba Fizyczna na: prowadzę lub reprezentuję firmę i niezwłocznie poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na mail: info@kugaru.com.

Po tym, jak wystawimy fakturę VAT Twojemu Zleceniodawcy, poprosimy Cię o wygenerowanie dla Kugaru faktury lub rachunku. Na tej podstawie będziemy mogli wypłacić Ci wynagrodzenie za zrealizowaną pracę.

Jestem freelancerem-przedsiębiorcą, ale chciałbym rozliczać się za pośrednictwem Kugaru jako osoba fizyczna

Jako osoba fizyczna możesz rozliczać za pośrednictwem Kugaru tylko te prace, które nie widnieją w PKD Twojej firmy. Dotyczy to także sytuacji, gdy zawiesiłeś działalność gospodarczą. Tutaj również kluczową rolę odgrywa informacja zawarta w PKD. To ona decyduje, czy będziesz mógł rozliczyć się z nami jako freelancer-przedsiębiorca.
Jeśli PKD pokrywa się z tematyką pracy, którą chcesz rozliczyć, musisz to zrobić jako firma, nie osoba fizyczna!

Czy za pośrednictwem Kugaru mogę wystawiać faktury i rozliczać się z klientami zagranicznymi?

Tak. W takim przypadku Kugaru wystawi Twojemu Klientowi fakturę z zerową stawką VAT, dzięki czemu będzie on mógł zapłacić podatek w swoim kraju.
Jeśli PKD pokrywa się z tematyką pracy, którą chcesz rozliczyć, musisz to zrobić jako firma, nie osoba fizyczna!

Jestem Freelancerem z zagranicy. Czy za pośrednictwem Kugaru mogę wystawiać faktury i rozliczać się z klientami z Polski?

Tak. Otrzymasz od nas umowę o dzieło, a Twój klient fakturę VAT. Prześlemy Ci również drogą mailową komunikat przypominający o konieczności zapłacenia podatku w Twoim kraju.

Wgrywanie załącznika z pracą

Czy zawsze muszę wgrywać/załączać wykonaną przez siebie pracę?

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam potrzebny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło. Bez dowodu w postaci wykonanej pracy nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy o dzieło i wypłacić Ci wynagrodzenia.

Mój Zleceniodawca już otrzymał ode mnie gotową pracę. Czy mimo to muszę ją wgrywać w Kugaru?

Tak. Gotowe dzieło lub jego obszerny fragment jest nam niezbędny do zawarcia z Tobą umowy o dzieło.

Akceptacja i Odrzucenie pracy

W jaki sposób Zleceniodawca akceptuje moją pracę?

Zleceniodawca potwierdza, że akceptuje wykonaną przez Ciebie pracę poprzez kliknięcie w przesłany przez Kugaru link w mailu, za pośrednictwem którego otrzymuje on również wystawioną fakturę pro forma. Może to również zrobić klikając w przycisk “Akceptuję” na swoim profilu w Kugaru w zakładce Zlecenia.

Co się dzieje, gdy Zleceniodawca odrzuci moją pracę?

Zleceniodawca może odrzucić pracę, gdy nie spełnia ona wymogów wyszczególnionych w umowie lub gdy wygasł termin jej ukończenia. Informacja o odrzuceniu pracy jest przekazywana Freelancerowi dwojako: drogą mailową oraz w formie powiadomienia na jego profilu w zakładce Moje Zlecenia. Każdorazowo jest ona opatrzona komentarzem odnośnie powodu jej odrzucenia. W sytuacji, gdy Zleceniodawca odrzucić Twoją pracę:
– skontaktuj się ze Zleceniodawcą i zaproponuj naniesienie stosownych poprawek
– ewentualne poproś go o wydłużenie czasu na ich wprowadzenie
– jeśli Zleceniodawca zaakceptuje Twoją prośbę, wprowadź wymagane poprawki i wgraj ponownie poprawioną pracę do Serwisu
– jeśli Zleceniodawca zgodzi się na wydłużenie czasu przewidzianego na oddanie dzieła, poinformuj nas o tym drogą mailową info@kugaru.com
– poczekaj na decyzję Zleceniodawcy

Minął termin przewidziany na ukończenie i dostarczenie pracy. Co teraz?

W tej sytuacji:
– skontaktuj się ze Zleceniodawcą i zaproponuj nowy termin
– jeśli Zleceniodawca zgodzi się na wydłużenie czasu przewidzianego na oddanie dzieła, poinformuj nas o tym drogą mailową na info@kugaru.com, podając w wiadomości nową datę
– Kugaru zmieni termin przewidziany na wykonanie i oddanie pracy

Jak długo czeka się na akceptację pracy przez Zleceniodawcę?

Zleceniodawca ma 5 dni kalendarzowych na zaakceptowanie lub odrzucenie Twojej pracy. Jeśli w ciągu 5 dni nie podejmie decyzji w sprawie przesłanego dzieła, praca zostanie automatycznie uznana za zaakceptowaną, w związku z czym otrzymasz wynagrodzenie.

Przesłana przez Freelancera praca nie spełnia wymogów zawartych w zleceniu. Jakie działania mogę podjąć jako Zleceniodawca?

Jeśli przesłana przez Freelancera praca nie spełnia wymogów zawartych w zleceniu możesz:
– ją całkowicie odrzucić i nie kontynuować współpracy z Freelancerem. Wówczas otrzymasz od nas zwrot wpłaconej kwoty. Prześlemy Ci również fakturę korygującą
– zaproponować Freelancerowi wprowadzenie poprawek i kontynuować z nim współpracę do momentu ukończenia i akceptacji dzieła

Jeśli do zerwania umowy doszło z winy Freelancera, na jego profilu w ogólnodostępnej zakładce Zrealizowane Umowy pojawi się odpowiednia adnotacja.

Wynagrodzenie

Czy jako Freelancer muszę posiadać konto bankowe, aby otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę?

Nie. Freelancer nie musi posiadać konta bankowego. Kugaru współpracuje z takimi operatorami płatności jak Visa czy Revolut, dzięki czemu Twoja wpłata może być dokonana na kartę.

Jakie wynagrodzenie otrzymam za wykonaną pracę? Kto mi je wypłaci? Kugaru czy Zleceniodawca?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę wypłaci Ci Kugaru. W przypadku umów o dzieło i umowy zlecenia będzie to kwota netto.

Zawarłem umowę ze Zleceniodawcą poza portalem Kugaru. Wgrałem pracę do Serwisu. Mimo to Zleceniodawca nie opłacił proformy. Czy Kugaru wypłaci mi wynagrodzenie?

Kugaru nie jest stroną umów zawieranych poza portalem, dlatego nie wypłaci Ci wynagrodzenia w przypadku, gdy Zleceniodawca odmówi uiszczenia kwoty widniejącej na proformie. Powyższa sytuacja dotyczy opcji: mam gotową pracę.

Jeśli wybrałeś opcję rozlicz przyszłe zlecenie, wówczas automatycznie podpisujesz umowę z Kugaru (umowa zostaje zawarta w ramach portalu). W takiej sytuacji nie przystępujesz do realizacji zlecenia zanim Twój Klient nie opłaci proformy. Dzięki temu masz gwarancję otrzymania wynagrodzenia za wykonane dzieło. Po opłaceniu proformy przez Zleceniodawcę pieniądze za Twoją pracę trafiają na konto Kugaru. Otrzymasz je, gdy Zleceniodawca zaakceptuje Twoje dzieło.

Odprowadzanie podatków, zgłoszenia do ZUS

Czy po otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane zlecenie muszę odprowadzać podatek PIT lub zgłaszać ten fakt do ZUS?

Nie. Współpracując z nami jako Freelancer działasz jako podwykonawca w oparciu o umowę o dzieło, dlatego nie musisz dokonywać żadnych formalności. To Kugaru odprowadza za Ciebie podatek na zaliczkę PIT i odpowiada za zgłoszenie informacji o zawarciu umowy o dzieło do ZUS. Wyślemy Ci również PIT 11.

Czy po wykonaniu pracy otrzymam od Kugaru PIT 11?

Tak. W ramach Kugaru zawsze działasz na podstawie umowy o dzieło, dzięki czemu jesteś zwolniony z dokonywania jakichkolwiek formalności. To my, odprowadzamy za Ciebie podatki i wyślemy Ci PIT 11.

Kiedy otrzymam PIT 11 od Kugaru?

Po każdym zakończonym roku kalendarzowym, w którym korzystałeś z platformy Kugaru, otrzymasz od nas PIT 11.
Prześlemy Ci go drogą elektroniczną maksymalnie do 28 lutego roku następnego.

Kiedy nie otrzymam od Was PIT 11?

  1. Nie wyślemy Ci PIT 11, w sytuacji gdy rozliczałeś u nas wyłącznie umowy (zlecenie/o dzieło) poniżej 200 zł brutto, w ramach których NIE doszło do przekazania praw autorskich.
  2. PIT 11 nie otrzymasz od nas, w sytuacji gdy nie zrealizowałeś żadnego zlecenia w ramach Kugaru i nie otrzymałeś za nie wynagrodzenia.

Otrzymałem od Kugaru PIT 11 zawierający wszystkie zawarte przeze mnie umowy w ramach platformy. Co dalej?

Uwzględnij PIT 11 w swoim corocznym zeznaniu podatkowym. Musisz zrobić to osobiście. Jest to obowiązkowe!

Progi podatkowe dla Freelancera

Progi podatkowe. Freelancerze, to ważne!

Freelancera, którego dochody nie przekroczyły I progu podatkowego obowiązuje 17% stawka PIT.
Freelancera, który przekroczył I próg podatkowy, obowiązuje 32% stawka PIT.

Kugaru zwyczajowo odprowadza od Twoich umów podatek w wysokości 17%. Jeśli w ciągu roku przekroczyć I próg podatkowy poinformuj nas o tym wysyłając e-mail na info@kugaru.com. W przeciwnym razie w dalszym ciągu będziemy odprowadzać od Twoich umów 17% podatek zamiast 32%. Różnicę w wysokości należnego podatku będziesz musiał dopłacić do Urzędu Skarbowego podczas składania rocznej deklaracji podatkowej.

Zmiana statusu Konta Freelancera

Dlaczego nie mogę automatycznie zmienić statusu swojego profilu z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie?

Status profilu Użytkownika decyduje o wysokości i sposobie, w jaki odprowadzane są za niego podatki, a co za tym idzie także o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za zrealizowane zlecenia.
W przypadku chęci zmiany statusu profilu Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość na adres: info@kugaru.com.

Wprowadzanie zmian na fakturze

Chcę zmienić wartość zlecenia na fakturze pro forma

Zmiana wartości zlecenia na fakturze pro forma musi zostać potwierdzona przez Freelancera i Zleceniodawcę. W tym celu Freelancer i Zleceniodawca powinni poinformować o tym Kugaru w osobnej wiadomości przesłanej na info@kugaru.com, uzupełnionej o nową kwotę zlecenia.

Chcę podwyższyć wartość kwoty na fakturze VAT

W takiej sytuacji Zleceniodawca powinien wystawić nową fakturę na kwotę. Nowa faktura powinna zawierać jedynie brakującą część wynagrodzenia.

Chcę obniżyć wartość kwoty na fakturze VAT

W takiej sytuacji Zleceniodawca powinien poinformować o tym Kugaru w osobnej wiadomości e-mail przesłanej na info@kugaru.com, uzupełnionej dodatkowo o nową, niższą kwotę zlecenia.