Inkubator Przedsiębiorczości Kugaru

Rozpocznij przygodę z własną firmą bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej

Kim jesteśmy?

Inkubator Przedsiębiorczości to firma oferująca swoją osobowość prawną i zaplecze kadrowe osobom, które mają pomysł na biznes, ale nie dysponują wystarczającymi środkami lub wiedzą, by samodzielnie założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.
Nasz Inkubator stanowi platformę wsparcia. Dzięki Kugaru możesz osobiście przekonać się, jak w praktyce wygląda prowadzenie własnej firmy bez konieczności jej zakładania i ponoszenia jakichkolwiek kosztów czy ryzyka. Kugaru nie tylko udostępni Ci własny nr KRS, NIP czy REGON, ale dodatkowo rozliczy każdego Twojego Klienta czy Zleceniodawcę. Sprawy księgowe i podatkowe bierzemy na siebie!

Dla kogo?

Jak rozpocząć współpracę z naszym Inkubatorem?

Formularz zgłoszeniowy

Opisz w kilku słowach swój pomysł na biznes. Wybierz branże, w których chcesz działać i interesujący Cię Pakiet Usług

Umowa on-line

Podpisz z nami umowę. Całkowicie zdalnie. Do jej zawarcia nie musisz posiadać podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego. Po 30 minutach od podpisania z nami umowy startujesz z własnym biznesem

Działaj i Zarabiaj!

Od teraz w ramach Kugaru możesz całkowicie legalnie wystawiać faktury, rozliczać koszty, realizować transakcje ze swoimi kontrahentami. Pod własną nazwą i z własną stroną internetową. Dokładnie tak, jak na działalności gospodarczej

Cennik

Masz do wyboru dwie metody płatności  za dołączenie do Inkubatora Przedsiębiorczości Kugaru

Abonament
300 zł / miesiąc

Prowizja
6 % od każdej transakcji

Zawsze w pakiecie

Najczęściej zadawane pytania

Sposób Funkcjonowania Inkubatora Przedsiębiorczości Kugaru

Po podpisaniu umowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości Kugaru możesz posługiwać się naszą marką. Możesz korzystać z danych rejestrowych Kugaru tj. NIP, REGON, KRS, dzięki czemu z perspektywy Twoich klientów i partnerów biznesowych działasz jako samodzielny przedsiębiorca, który wciela w życie własny pomysł na biznes.

Stosunek prawny, jaki łączy Cię z Kugaru to umowa cywilnoprawna (otrzymujesz od nas umowę zlecenie lub umowę o dzieło), na podstawie której wypłacimy Ci zysk, jaki został wygenerowany w ramach Twojej działalności.

Nie musisz niczego rejestrować. Ani w Urzędzie Skarbowym ani w ZUS. To Kugaru odpowiada za wszelkie kwestie księgowo-rozliczeniowe i komunikację z urzędami.

Prowizje / Moje zarobki / Podatki

Kugaru pobiera od Ciebie stałą kwotę abonamentową w wysokości 300 zł netto miesięcznie.
Istnieje jednak możliwość zastąpienia comiesięcznej kwoty abonamentowej prowizją w wysokości 5% od każdej zrealizowanej transakcji.

  1. Opcja abonament zamiast prowizji

Kugaru co do zasady nie pobiera żadnej prowizji od Twoich zysków. Nawet jeśli Twój pomysł biznesowy okaże się prawdziwym strzałem w dziesiątkę i wygeneruje wielomilionowy zysk, to Kugaru i tak pobierze co miesiąc od Ciebie tę samą, stałą stawkę abonamentową w wysokości 300 zł netto.

  1. Opcja prowizja zamiast abonamentu

Kugaru może pobierać od Ciebie prowizję wyłącznie w przypadku, gdy podejmiesz decyzję o rezygnacji z comiesięcznej kwoty abonamentowej w wysokości 300 zł netto i zastąpieniu jej rozliczeniem w oparciu o zasadę 5% od każdej zrealizowanej transakcji.

Podsumowując, w ramach Kugaru otrzymujesz możliwość wybrania jednej z dwóch opcji rozliczania się z Inkubatorem:
– stała, comiesięczna opłata abonamentowa bez prowizji od zrealizowanych transakcji lub
– prowizja od zrealizowanych transakcji, bez stałej, comiesięcznej opłaty abonamentowej

– możliwość posługiwania się osobowością prawną Kugaru zamiast konieczności rejestrowania własnej działalności gospodarczej,
– możliwość zachowania własnej tożsamości biznesowej, w tym budowanej dopiero marki przedsięwzięcia,
– obsługę w zakresie księgowości, doradztwa prawnego i podatkowego,
– dostęp do infrastruktury biurowej: przestrzeni co-workingowej, biur i sal konferencyjnych,
– gwarancję minimalizacji ryzyka związanego z prowadzeniem firmy i barierą wejścia na rynek,
– możliwość korzystania z własnego logo, strony internetowej, nazwy przedsięwzięcia, wizytówek,
– rejestrację umów w ZUS/US
– rozliczenie do 20 dokumentów księgowych
– możliwość rozliczania Umów o dzieło
– możliwość rozliczania Umów zleceń
– Fakturę VAT dla Twoich Klientów

Tak. Za każdego z nich trzeba wnieść dodatkową opłatę w wysokości 50 złotych netto miesięcznie.

W sytuacji, gdy podejmiesz decyzję o rezygnacji z comiesięcznej kwoty abonamentowej w wysokości 300 zł netto i przejdziesz na rozliczenia z Kugaru w oparciu o 5% prowizję od każdej zrealizowanej transakcji (Pakiet Prowizja za Abonament), wówczas otrzymujesz od nas możliwość prowadzenia biznesu z 1 wspólnikiem, bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty (w wysokości 50 zł netto) za niego.

Działając w ramach Kugaru funkcjonujesz tak, jakbyś prowadził własną firmę. W tym celu otrzymujesz dostęp do specjalnie wygenerowanego indywidualnego konta, na które wpływają Twoje środki. Opłacasz nimi faktury oraz swoich pracowników.

Na tym etapie nie odprowadzasz ani podatku dochodowego ani składek ZUS. Kugaru rozlicza za Ciebie jedynie VAT.

Kugaru wypłaca Ci zarobione środki w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Trafiają one na Twoje prywatne konto.

Działając w ramach Kugaru we własnym zakresie określasz, kiedy chcesz otrzymać przelew środków na swoje prywatne konto.

Środki uzyskane w ramach prywatnego wynagrodzenia podlegają obciążeniu PIT.
Kugaru rozlicza się z Tobą umową zleceniem lub umową o dzieło.

Zawieranie umów z kontrahentami / Wystawianie faktur

W ramach Kugaru otrzymasz dostęp do systemu fakturowego, w którym wystawiasz faktury online. Możesz je pobrać w formie PDF lub wysłać z poziomu systemu na adres email swoich klientów czy zleceniodawców. Usługę tę możesz również zlecić pracownikom Kugaru.

Wszystkie umowy z Twoimi kontrahentami są podpisywane przez Inkubator Przedsiębiorczości Kugaru. Na fakturach widnieją dane rejestrowe Kugaru tj. NIP, REGON, KRS.

Twoje dane znajdują się pod stopką umowy w tzw. Preambule. Dzięki temu Twój Kontrahent wie, że to Ty jesteś rzeczywistym wykonawcą zapisów umowy, a nie Inkubator Przedsiębiorczości Kugaru. Kugaru zamieszcza jedynie własne dane rejestracyjne.

Tak. Umowy z Twoimi kontrahentami są zawierane przez Kugaru po wcześniejszej analizie ich treści.

Ubezpieczenia

Nie. Możesz jednak odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. W ramach Kugaru możesz skorzystać z prywatnej opieki medycznej oraz z szerokiego wachlarza pozapłacowych benefitów.

Ochrona wizerunku mojego przedsięwzięcia biznesowego

Możesz rozwijać swój pomysł biznesowy pod swoją własną nazwą. Jedynie w kwestiach formalnych np. przy wystawianiu faktur, użyczamy Ci danych rejestrowych Kugaru (NIP, REGON, KRS).

Nie. Dane Kugaru nie muszą widnieć na Twojej stronie internetowej. Decyzja o zamieszczeniu logotypu Kugaru lub odnośnika do strony Inkubatora zależy wyłącznie od Ciebie.

Rozwiązanie umowy z Kugaru

Umowa z Kugaru jest zawierana na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nie. Zakończenie współpracy jest bezpłatne.

Dołącz do Inkubatora Przedsiębiorczości Kugaru

Bez ZUS i Nowego Ładu. Bez zakładania firmy. Bez formalności!