Tu będzie lista umów. /home/server712313/ftp/wordpress/wpn_pierwszainstalacja/total/Total.php31/home/server712313/ftp/wordpress/wpn_pierwszainstalacja/total/Total.php36